Ulthera

Ultherapy is the only non-invasive procedure FDA-cleared to lift skin on the neck, under the chin and on the eyebrow. Now also FDA-cleared to improve the appearance of lines and wrinkles on the décolletage, Ultherapy can help you achieve a fresher, more youthful look from your brow to your chest! (Full Face , Brow, Under the chin, Neck, Chest)

Ultherapy  เป็นเทคโนโลยีการใช้อัลตร้าซาวด์ที่มีพลังงานคลื่นเสียงความถี่สูง  โดยปล่อยพลังงานที่มีความลึก จำเพาะตรงต่อจุดที่ต้องการรักษา  ทั้งยังมีความแม่นยำด้วยการปล่อยพลังงานเป็นความร้อนกระตุ้นให้มีการสร้างคอลลาเจนใหม่ ส่งผลไปถึงชั้นคอลลาเจนในระดับกล้ามเนื้อชั้นบน(SMAS)  ซึ่งเป็นชั้นเดียวกับที่แพทย์ศัลยกรรมทำผ่าตัดดึงหน้า จึงช่วยลดปัญหาความหย่อนคล้อยของผิว ทำให้ให้ผิวมีความกระชับตึงขึ้นได้  โดยไม่ต้องผ่าตัด สามารถทำได้ ทั่วหน้า ยกคิ้วและใต้ตา  ยกแก้ม  เหนียง และคอ

Visitors: 100,811